[ BEST WAY TO RECYCLE ]

Pilatus PC-6 Turboporter (Cansporter)

Můžete si zde objednat celý model nebo i jednotlivé jeho části, plány nebo postup výroby na DVD.

Celý model

Plán modelu

Plán + DVD

Kostra modelu